Politica de Confidențialitate

1. Prezentare generală

Prezenta Politică de Confidențialitate are scopul de a explica într-un mod simplu și transparent cine suntem, ce tip de date personale colectăm în legătură cu tine prin intermediul site-ului OpenEnergy.ro, cum le prelucrăm și care sunt drepturile tale cu privire la aceste date.

 • CivicTech România este denumirea publică a Asociației IT Center for Community Solutions, organizație profesională neguvernamentală fără scopuri politice sau patrimoniale, independentă și constituită prin libera asociere a membrilor săi.
 • În conformitate cu reglementările GDPR (Regulamentul European nr 2016/679) și ale Legii nr. 677/2001 privind protecția persoanelor în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulatie a acestor date, Asociația IT Center for Community Solutions, în calitate de proprietar și administrator al site-ului openenergy.ro este operator de date personale și reprezintă legal entitatea care determină scopul, condițiile și modalitățile de procesare a datelor ce stau la baza accesării și utilizării site-ului openenergy.ro
 • Datele cu caracter personal se referă la orice informație care ne comunică ceva despre tine, care oferă informații pe care le putem corela cu tine sau care îți pot dezvălui identitatea.
  • Datele cu caracter personal sunt atât datele care identifică direct o persoană (precum nume, prenume sau adresă de domiciliu), cât și orice alte date care permit identificarea indirectă a acesteia, cum ar fi, de exemplu, postările pe rețele sociale, adresa de email sau adresa IP. Prin urmare, protecția datelor personale vizează orice utilizator de internet – fie că doar navighează pe web sau se înscrie ca voluntar alături de noi.
 • Prelucrarea datelor personale se referă la toate operațiunile pe care le putem face în privința datelor tale personale, cum ar fi colectarea, înregistrarea, stocarea, analizarea, utilizarea, modificarea, partajarea, transferul și ștergerea acestora.
  • Prelucrarea de date personale necesită consimțământul acordat în mod liber și explicit din partea ta pentru fiecare scop în parte.

Te invităm să citești în continuarea acestui document despre ce tipuri de date colectăm despre tine, ce facem cu datele tale personale și cât timp le păstrăm, care sunt drepturile tale privind aceste date, cum le respectăm noi, precum și cum ți le poți exercita. Dacă ai întrebări, nelămuriri sau sugestii privind confidențialitatea datelor, te rugăm să ne trimiți o solicitare scrisă la adresa openenergy [at] civictech.ro.


2. Ce date personale colectăm

Colectăm o serie de date personale doar pentru scopuri legitime și definite clar, ce stau la baza activității și comunicării noastre cu tine, iar prelucrarea lor se întemeiază întotdeauna pe baza consimțământul tău explicit pentru fiecare situație în parte, după cum urmează:

I. DATE ANONIMIZATE ȘI STATISTICE
Conținutul site-ului openenergy.ro are caracter informativ, iar accesarea sa NU presupune colectarea de date personale, ci doar de date anonimizate și statistice astfel:

 • Date statistice și anonimizate despre accesarea și performanța website-ului
  • Exemplu: câți vizitatori, ce browser, de pe ce tip de dispozitiv – prin Google Analytics, Uptime Robot; cât de repede se încarcă site-ul – prin Uptime Robot;
  • Nu folosim servicii prin care putem identifica utilizatorul (adresă IP etc.)
 • Date anonimizate despre căutările în site – prin Algolia
  • Termeni căutați des (vedem interesul oamenilor pe anumite subiecte)
  • Regiunile populare din care se fac căutări (pentru a putea să optimizăm viteza de căutare pentru regiunile respective)
  • Termeni populari, dar fără rezultate (putem echivala, acolo unde e cazul, anumiți termeni)
 • Date statistice despre Incidente de securitate:
  • Înregistrăm orice activitate malițioasă detectată
  • Date de identificare despre ce acțiune s-a încercat și a fost detectată ca fiind malițioasă, de exemplu: cineva a încercat de mai multe ori o parolă greșită
  • Facem asta pentru a putea bloca accesul / “blacklista” actorii malițioși.

II. DATE PSEUDO-ANONIMIZATE
Accesarea, interacțiunea și navigarea utilizatorilor pe site-ul openenergy.ro presupune prelucrarea, validarea și procesarea unor date pseudonimizate (adică nu verificăm sau nu este relevant dacă datele cu caracter personal sunt reale), obținute prin:

 • Formularul „Adaugă instituție”
  • Stocăm conținutul solicitărilor trimise prin formularul "Adaugă instituție" de pe site-ul OpenEnergy.ro pentru a vedea ce mesaje ne transmit vizitatorii acestui site
  • Stocăm adresa de email (reală sau invalidă) folosită prin completarea formularului "Adaugă instituție" pentru a putea răspunde utilizatorilor care ne contactează, dacă nu este indicată o altă modalitate de contact

III. DATE CU CARACTER PERSONAL
Înscrierea și adeziunea în platforma Open Energy presupune consimțământul prealabil de colectare și procesare a datelor personale, prin completarea unor formulare de înscriere a instituției, după cum urmează:

 • La adresa https://openenergy.ro/inscrie-institutie-publica
  • FORMULAR "ADAUGĂ INSTITUȚIE"
   • Presupune colectarea următoarelor Date personale: nume*, prenume*, adresă de e-mail*, nume instituție*.
   • Datele vor preluate prin transmiterea unui e-mail la adresa openenergy [at] civictech.ro

Colectarea de date personale este necesară pentru evidența și comunicarea personalizată


3. Care sunt drepturile dvs. asupra datelor personale

În calitate de operator de date personale, Asociația IT Center for Community Solutions are obligația legală de a asigura persoanelor vizate exercitarea drepturilor acestora asupra datelor personale în conformitate cu prevederile GDPR și anume:

 • Dreptul de informare și acces la date cu caracter personal
  • Ai dreptul de a solicita un raport al datelor tale cu caracter personal pe care le prelucrăm
 • Dreptul la rectificare
  • Dacă datele tale personale sunt incorecte, ai dreptul să ne soliciți să le corectăm sau să le modificăm.
 • Dreptul la ștergerea datelor ("dreptul de a fi uitat")
  • Soliciți ștergerea datelor tale cu caracter personal în caz că datele nu mai sunt necesare în scopul pentru care au fost colectate sau prelucrate, îți retragi consimțământul pe baza căruia are loc prelucrarea sau pur și simplu nu mai dorești să te afli în baza noastră de date.
 • Dreptul de a te opune prelucrării datelor
  • Te poți opune folosirii datelor tale personale sau ai posibilitatea de dezabonare, anulare sau revocare a calității dobândite prin înregistrare
 • Dreptul la portabilitatea datelor
  • Ai dreptul să ne soliciți să îți punem la dispoziție datele tale cu caracter personal pe care le prelucrăm prin mijloace automate și cu consimțământul tău, în cazul în care acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic.
 • Dreptul de a te opune proceselor automatizate
  • În unele situații folosim sisteme automate de luare a deciziilor pe baza informațiilor tale cu caracter personal, dacă ne-ai dat acordul în acest sens. Ai dreptul de a te opune la astfel de decizii automate și să soliciți ca decizia să fie luată de o persoană.
 • Dreptul de a depune plângere
  • Poți depune plângere față de modalitatea de prelucrare a datelor personale la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

Îți poți exercita toate aceste drepturi, fie individual, fie cumulat, foarte ușor, prin simpla transmitere a unei solicitări scrise la adresa de e-mail gdpr[at]itccs.ro și/sau la adresa poștală: str. Ierbei nr. 2, intrarea 158, ap. 17.


4. Ce facem cu datele tale personale

Scopurile generale ale colectării de date personale au în vedere scopuri legitime explicate direct precum:

 • Recrutarea de voluntari și de parteneri
  • Folosim informațiile despre tine din formularul „Adaugă instituție” cu scopul de a te contacta în vederea înscrierii instituțiilor publice în platforma Open Energy.
 • Raportare internă și externă
  • Folosim informații în vederea desfășurării activităților organizației și pentru a ajuta echipa de proiect să ia decizii mai bune în privința operațiunilor
 • Securitatea datelor
  • Avem datoria de a proteja datele tale personale și de a preveni, a detecta și a limita încălcarea securității datelor.

5. Cât timp păstrăm datele tale cu caracter personal

Nu avem dreptul să păstrăm datele tale cu caracter personal decât pe perioada în care ele sunt necesare în scopul pentru care le-am solicitat inițial. După această perioadă, căutăm soluții fezabile, cum ar fi de exemplu arhivarea.


6. Ce obligații avem în prelucrarea și colectarea de date personale

În calitate de operator de date personale, Asociația IT Center for Community Solutions are obligația legală de a asigura:

 • Stocarea sau transferarea datelor personale doar în cadrul Uniunii Europene.
 • Inventarierea datele cu caracter personal și colaborarea exclusivă cu furnizorii de servicii care respectă la rândul lor rigorile GDPR.
 • Păstrarea unei evidențe a activităților de prelucrare a datelor personale
  • În conformitate cu Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, Asociația IT Center for Community Solutions are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate acele date personale pe care utilizatorii le furnizează cu ocazia accesării și completării formularelor de înregistrare disponibile pe site-ul OpenEnergy.ro
 • Securitatea și confidențialitatea datelor cu caracter personal
  • Asociația IT Center for Community Solutions va depune toate eforturile pentru a asigura utilizarea formularului de către utilizatori în condiții maximă securitate și confidențialitate.
  • În caz de folosire abuzivă sau neautorizată a website-ului sau a formularelor de înscriere, precum și de nerespectare a oricăror obligații prezentate aici, IT Center for Community Solutions își rezervă dreptul de a limita, suspenda sau anula, fără preaviz, accesul anumitor utilizatori la anumite secțiuni din site, precum formulare, cât și la pagina web openenergy.ro.
 • Stabilirea procedurii de notificare a autorității de supraveghere în cazul încălcării securității datelor cu caracter personal

7. Termeni și Condiții Generale ale Politicii de Confidențialitate
 • Scopul Politicii de Confidențialitate este de a informa, defini și reglementa condițiile de utilizare a acestui site în conformitate cu Regulamentul European 2016/679 privind protecția persoanelor fizice referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date
 • Accesul la website-ul OpenEnergy.ro, la conținutul său și la formularele „Adaugă instituție” este disponibil 24 ore/zi, 7 zile/săptămână, excepție fiind doar atunci când survin lucrări de întreținere sau de actualizare ale site-ului OpenEnergy.ro.
 • Asociația IT Center for Community Solutions va depune toate eforturile pentru a asigura accesibilitatea site-ului, precum și utilizarea formularelor care presupun colectarea și prelucrarea de date personale de către utilizatori în condiții de maximă securitate și confidențialitate.
 • În caz de folosire abuzivă sau neautorizată a website-ului sau a formularelor de înscriere, precum și de nerespectare a oricăror obligații prezentate aici, IT Center for Community Solutions își rezervă dreptul de a limita, suspenda sau anula, fără preaviz, accesul anumitor utilizatori la anumite secțiuni din site, precum formulare, cât și la pagina web OpenEnergy.ro.
 • Întregul conținut al platformei Open Energy, dar fără a se limita la texte, imagini grafice, programe, elemente de grafică web, precum și orice alte date și aplicații, sunt proprietatea Asociației IT Center for Community Solutions, fiind protejate conform Legii drepturilor de autor și Legilor privind dreptul de proprietate intelectuală.
 • Asociația IT Center for Community Solutions garantează utilizatorilor acces limitat, în interes personal, la website și la formularul de înscriere, și nu le conferă dreptul de a reproduce, de a copia, de a vinde sau a exploata site-ul, formularele sau conținutul în orice manieră, în scopuri comerciale, contrare intereselor Asociației IT Center for Community Solutions.
 • Orice încercare de a accesa conținutul website-ului și a formularului din site sau de a afecta performanțele serverului pe care rulează website-ul va fi considerată o tentativă de fraudare și va pune în mișcare cercetarea independentă, civilă sau penală împotriva aceluia sau acelora care a(u) încercat acest fapt, în funcție de gravitatea faptei.
 • În conformitate cu GDPR 2016/679 și Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, Asociația IT Center for Community Solutions are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate acele date personale pe care utilizatorii le furnizează cu ocazia accesării și completării formularului de înscriere a datelor disponibile pe site-ul OpenEnergy.ro
 • Drepturile și obligațiile părților, menționate în prezentul act, precum și toate efectele juridice pe care acest act le produce, sunt guvernate de legea română.
 • Orice litigiu care are ca obiect o dispută apărută în legătură cu acești termeni și condiții urmează a fi soluționat de instanțele competente de drept comun din București. Alegerea competenței este în favoarea ambelor părți.
 • Asociația IT Center for Community Solutions își rezervă dreptul de a actualiza termenii și condițiile, cu notificarea prealabilă a persoanelor care și-au acordat consimțământul asupra prevederilor detaliate în acest document.