Investiții pentru reducerea semnificativă a consumului electric

1
Panouri fotovoltaice

Îți recomandăm, atât pentru locuințe, cât și pentru instituții publice, instalarea de sisteme care utilizează energie din resurse regenerabile, precum panourile fotovoltaice. Un sistem fotovoltaic (ON-GRID, HIBRID sau OFF-GRID) contribuie semnificativ la reducerea facturii de energie electrică. Panourile fotovoltaice expuse la lumina solară produc energie electrică, iar surplusul de energie poate fi injectat în rețea. Astfel, costul total al facturii energiei consumate va scădea până aproape de zero.

Oportunitate de finanțare: Ministerul Mediului ar urma să finanțeze proiecte ale persoanelor fizice privind instalarea de sisteme fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum și livrării surplusului în rețeaua națională. Finanțarea nerambursabilă ar urma să fie acordată în procent de până la 90% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile, în limita sumei de 20.000 lei. Informații la zi despre această oportunitate sunt disponibile aici.

2
Izolare termică

Izolarea termică temeinică a clădirilor publice și a blocurilor reduce semnificativ facturile de întreținere și energie electrică. Izolarea acoperișului asigură conservarea căldurii în clădiri pentru o perioadă lungă de timp, fiind extrem de eficientă pentru proprietarii care țintesc facturi mai mici și un climat interior confortabil.

Oportunitate de finanțare:

  1. Programul de reabilitare termică a blocurilor de locuit gestionat de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice finanțează până la 90% din costul lucrărilor de reabilitare termică a blocurilor de locuințe. De exemplu, acest program poate acoperi izolarea pereților exteriori, înlocuirea ferestrelor sau modernizarea sistemelor de încălzire. Asociația de locatari plătește 20% din costul total al lucrărilor de reabilitare. Restul de 80% este asigurat de la bugetul de stat și cel local. Pentru consultarea ghidului solicitantului, te rugăm să accesezi acest link.

  2. Programul Operațional Regional 2014-2020 include Axa prioritară 3: SPRIJINIREA TRANZIȚIEI CĂTRE O ECONOMIE CU EMISII SCĂZUTE DE CARBON, având prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor. Operațiunea A este dedicată clădirilor rezidențiale, iar Operațiunea B se adresează clădirilor instituțiilor publice, inclusiv școli și grădinițe. Ghidurile solicitantului pot fi consultate aici.

3
Pompe de căldură

Pompele de căldură reprezintă o soluție eficientă întrucât utilizează energie din natură în mod gratuit și nelimitat, fără emisii de CO2, fără combustibili precum lemnul, gazul sau motorina. Pompa de căldură extrage iarna căldura din pământ, apă sau aer, iar apoi, cu ajutorul unui compresor montat în interior, agentul frigorific se încălzește la o temperatură și mai ridicată. Investiția inițială, care poate părea mare, se poate amortiza astfel rapid, grație costurilor scăzute de întreținere și funcționare.

Oportunitate de finanțare: Proiecte ce presupun inclusiv achiziționarea de pompe de căldură pentru clădirile instituțiilor publice sau pentru cele rezidențiale pot primi finanțare în cadrul Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020. POR abordează problematica eficienței energetice: consumuri energetice nesustenabile și potențial de economisire ridicat în infrastructurile publice, inclusiv clădiri publice și clădiri rezidențiale. Poți accesa sursa oficială a informațiilor despre eligibilitate și condițiile de aplicare aici.

4
Panouri solare

Îți recomandăm instalarea de soluții de încălzire ecologice precum panourile solare: ele completează necesarul de energie al unei pompe de căldură, care încălzește și climatizează integral o clădire. Se estimează că, astfel, pompa de căldură are nevoie de doar 1 kilowatt de electricitate.

Oportunitate de finanțare: Lucrări de intervenție la clădirile instituțiilor publice în scopul creșterii eficienței energetice, prin lucrări de instalare a unor soluții de încălzire ecologice precum panourile solare, pot fi finanțate prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3: Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, OPERAȚIUNEA: B-CLĂDIRI PUBLICE. Poți accesa sursa oficială a informațiilor despre eligibilitate și condițiile de aplicare aici.

5
Baterii solare

Recomandăm investițiile în sisteme inteligente de stocare a energiei electrice, precum bateriile solare. Ele se pot încărca în timpul zilei cu surplusul de energie de la panourile fotovoltaice, asigurând energie electrică și pe timpul nopții. Acest tip de baterii poate fi utilizat și împreună cu alte surse de energie și sunt utile chiar prin conectarea la rețeaua convențională de energie electrică, fiind programabile să consume curent în intervalele orare cu prețul cel mai scăzut.

Oportunitate de finanțare: Primele apeluri de proiecte din cadrul Programului Ro - Energie s-au lansat. Obiectivul lor: susținerea investițiilor în energie regenerabilă. Bugetul total al celor trei apeluri este de 25,1 milioane de euro, urmând să susțină investiții în energie hidro, geotermală, alte surse de energie regenerabilă; un buget de 2 milioane de euro este destinat unei scheme de granturi mici. Termenul limită de depunere a aplicațiilor este 14 martie 2019, ora 14:00 (ora României). Mai multe informații sunt disponibil aici.